nákupný košík
0 ks položiek

Prihlásenie
Registrácia

+421 948 393 650

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“) a z.č. 634/1992 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje spôsob  a základné podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenia nároku zo záruky uplatnené spotrebiteľom. Ak je kupujúci podnikateľ, potom v súlade s ustanovením  z.č. 513/91 Zb. obchodný zákonník. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, ktorý je v záručnej dobe alebo sa jedná  o rozpor s kúpnou zmluvou.

ZÁRUKA

Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba podľa zákona (24 mesiacov pre spotrebiteľa, 6 mesiacov pre podnikateľa). Ak sa objaví vada výrobku v záručnej dobe, zašlite výrobok spolu s dodacím listom alebo iným dokumentom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode (alebo jeho kópiu),  na ktorý uveďte popis vád  a Vami  požadovaný spôsob riešenia reklamácie. V inom prípade bude reklamácia riešená v súlade so zákonom. Vaše reklamácie budú vyriešené  do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Tzn.  odo dňa, kedy nám bude doručená. Záruka sa nevzťahuje na tovar u ktorého uplynula  dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďalej na opotrebovanie vecí spôsobenej  ich obvyklým používaním. Za vadu nie je možné považovať zmenu materiálu  úmernou dĺžke užívania ani závady  spôsobené nesprávnou  údržbou  a nesprávnym používaním výrobku. Všetky  zasielané výrobky  prechádzajú prísnou kontrolou. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci v ňom určí podmienky a rozsah predĺženej záruky.

ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

Pokiaľ zákazník obdržal  iný výrobok , než si objednal  ( neúmyselná zámena pri balení výrobku), alebo obdržal  výrobok pokazený zašle nám ho späť nepoužitý, nepoškodený, a v pôvodnom obale spolu s dodacím listom. Bezplatne Vám zašleme výrobok správny (resp. nezávadný). Pri zasielaní späť  voľte vhodný obal , aby nedošlo  k poškodeniu tovaru pri preprave. Zákazník doručí reklamovaný tovar na vlastné náklady a riziko na adresu servisného predajcu.

Filtrování

Podkategorie

Výrobce


Warning: implode() [function.implode]: Invalid arguments passed in /home/ic015200/www_root/wp-content/themes/aaatopeni/footer.php on line 65

Warning: implode() [function.implode]: Invalid arguments passed in /home/ic015200/www_root/wp-content/themes/aaatopeni/footer.php on line 66

PONUKA SLUŽIEB

NÁVRH, DODÁVKA, MONTÁŽ a SERVIS

 • plynových kotlov alebo ohrievačov vody
 • rozvodov ústredného kúrenia
 • rozvodov podlahového kúrenia
 • rozvodov vody a kanalizácie
 • solárnych kolektorov
 • tepelných čerpadiel
 • rozvodov plynu
 • optimálneho riešenia pri výbere zdroja tepla
 • riešenia vykurovacieho systému
 • vypracovanie projektovej dokumentácie
 • uvedenie plynových zariadení do prevádzky
 • následný záručný a pozáručný servis celého vykurovacieho systému

Neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si obhliadku u Vás doma.